මොකක්ද මට මේ epstopik.lk වෙබ් අඩවියේ තියෙන විශේෂත්වය.....?

දිගු කාලයක් මේ කොරියන් විභාගයට මුහුණ දුන් සිසුන් විශාල පිරිසකගේ විවිධ ගැටලු සියුම්ව නිරීක්ෂණය කරලා ඒ ඇසුරෙන් කරන ලද සමීක්ෂණ ගණනාවක ප්‍රතිඵලයක් විධියට තමයි, කොරියන් විභාගයට පෙනී සිටින ඔබට නිසැක ජයක් අරගෙන දෙන මේ epstopik.lk වෙබ් අඩවිය අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නෙ .

epstopik.lk හි ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද?

  Step 1

 • Home page එකේ ඇති "Register" බොත්තම Click කරන්න. (Click the Get Start Button on the home page.)

  Register Button Image
 • Step 2

 • ෆෝරමය පුරවා ලියාපදිංචි වන්න.(Fill out the form and Sign Up.)

  Register Button Image
 • Step 3

 • ඔබගේ email එක තහවුරු කරන්න (Verify your Email).

  Register Button Image
epstopik.lk යනු කුමක්ද?

EPS-TOPIK (UBT, CBT) විභාගයට පුහුණුවීම සදහා සාදන ලද EPS-TOPIK (UBT, CBT) විභාගයහි සමාකෘතියකි.

A similar exam module of the EPS-topik exam. That is to practice for the EPS-TOPIK (UBT, CBT) exam.

epstopik.lk සිසුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

මෙය EPS-topik විභායෙහි සම ආකෘතියක් බැවින් විභාගයට පෙර සිසුන්ට විභාගයට මුහුණ දී පුරුදු විය හැක.

This is a same exam module of EPS-topik Exam,So students can practice by facing the exam before the exam.

epstopik.lk විභාග ප්‍රශ්න එකතුව සැලසුම් කර ඇත්තේ කෙසේද?

අපගේ විභාග ප්‍රශ්න එකතුව (Question Bank) යනු විෂය, මාතෘකාව, දුෂ්කරතා මට්ටම, හැකියාවන් සහ ලකුණු සඳහා ගුණාංග සහිත ප්‍රශ්න සමූහයකි. ඔබගේ EPS-TOPIK (UBT, CBT) විභාගය පුහුණුවීමේ ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය සඳහා මෙය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ.

හොඳින් විශ්ලේෂණය කල සකස් කරන ලද ප්‍රශ්න එකතුව (Question Bank) මගින් විභාගයට පෙර පුහුණු වීම වඩාත් සාර්ථකව සිදු කරගත හැක. EPS-TOPIK (UBT, CBT) විභාගයේ විෂය නිර්දේශයට අනුව ප්‍රශ්න පත්‍ර උත්පාදනය වීම වඩාත් ක්‍රමානුකූලව හා විෂයානුබද්ධව විභාගයට මුහුණ දීමට හැකි ලෙස සකස් කර ඇත

ඔබගේ ගැටලු සහ ප්‍රශ්න (අප ඔබට සහය වන්නට සූදානම්)

මෙම විභාග අධ්‍යයන සහ විභාග පෙර පුහුණු වැඩසටහන මගින් ඔබට විශිෂ්ට විභාග ජයග්‍රහණයක් අත් කර ගත හැක ඔබගේ EPS-TOPIK (UBT, CBT) විභාගය සඳහා විශිෂ්ට පෙර පුහුණුවක් දැන්ම අප වෙබ් අඩවිය මගින් දැන්ම ලබාගන්න.

EPS-TOPIK (UBT, CBT) කොරියානු විභාගය

epstopik.lk හි EPS-TOPIK (UBT, CBT) කොරියානු විභාගය සදහා පෙර පුහුණුවීම් කිරීම මට අවශ්‍ය ද?

 • ඔබ කොරියාවේ අධ්‍යාපනය ලැබීමට ශිෂ්‍යත්වයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අදහස් කරන්නේද නැතහොත් කොරියානු සමාගමක වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?

 • ඔබ පළමු වරට TOPIK පරීක්ෂණයට මුහුණ දෙන අතර පරීක්ෂණය / විභාගය පිළිබඳ සෑම ආකාරයෙන්ම පුහුණු වීමට සහ පරීක්ෂණ ව්‍යුහය සහ ප්‍රශ්න රටා, සවිස්තරාත්මක සූදානම් කිරීමේ උපාය මාර්ග පිළිබඳ ඔබ ගැන සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක් ලබාගැනීමට අවශ්‍යද ?

 • ඔබට සමත් වීමට අවශ්‍ය සියලුම අධ්‍යයන ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් හොඳ මාර්ගෝපදේශ පෙර පුහුණුවක් සොයන්නේද?

 • විශිෂ්ට ලකුණු සමඟ විභාගය සහ ඔබගේ කොරියානු සිහිනය සැබෑ කරගැනීමට අවශ්‍යද ?

 • බොහෝ දුරට කොරියානු භාෂාවෙන් පැහැදිලි කිරීම් සහිත නියැදි ප්‍රශ්න පිටු 100+ පමණක් ඇති මාර්ගෝපදේශ පොත් ප්‍රයෝජනවත් නොවන බව ඔබට හැඟෙන්නේද?

 • අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබගේ ලැප්ටොප් පරිගණකය දුරකථනය මගින් විභාගය පෙර පුහුණු වීමේ හැකියාවක් සහ ඔබගේ හැකියාවන් ඔබටම පරීක්ෂණය කර ගැනීමට ඔබත් කැමතිද ?

 • ඔබට EPS-TOPIK (UBT, CBT) විභාගය සඳහා පළපුරුදු ගුරුවරුන් විසින් ඇතුලත් කරන ලද ප්‍රශ්න සහ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න ඔස්සේ ඔබගේ විභාගයට සූදානම් වීමට ඔබත් කැමතිද ?

 • EPS-TOPIK (UBT, CBT) විභාගය සදහා ඔබගේ දුර්වලතාවයන් සහ හැකියාවන් වෙන වෙනම අධ්‍යනය කර ගනිමින් විභාගයට ඉහළ ලකුණක් සමග විශිෂ්ට සාමාර්ථයක් ලබා ගැනීමට ඔබත් කැමතිද ?

 • ඉහත ප්‍රශ්න වලින් එකකට හෝ ඔබගේ පිළිතුර ඔව් නම්, මෙම විභාග අධ්‍යයන සහ විභාග පෙර පුහුණු වැඩසටහන මගින් ඔබට විශිෂ්ට විභාග ජයග්‍රහණයක් අත් කර ගත හැක ඔබගේ EPS-TOPIK (UBT, CBT) විභාගය සඳහා විශිෂ්ට පෙර පුහුණුවක් දැන්ම අප වෙබ් අඩවිය මගින් දැන්ම ලබාගන්න.